นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Dent PSU 25th Anniversary

Ico48
ทญ.กนกพร ปางสมบูรณ์ [IP: 192.168.42.227]
18 ตุลาคม 2550 14:34
#299

ดีใจที่ได้กลับมาทำงานทันวันเกิดคณะทันตะพอดี

เห็นคณะมา 15 ปี    รู้สึกประทับใจกับประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ทุ่มเทและรักคณะทันตะของเรา

เนื้อหาเต็ม: Dent PSU 25th Anniversary