นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำอย่างไรเมื่อ Samba ไม่สามารถ Map home ได้ (fedora core 6..8)

Ico48
DaDa [IP: 192.168.100.112]
02 มิถุนายน 2551 17:55
#30203

ตามมาเก็บความรู้