นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม)

Ico48
  • บอกชื่อโครงการให้แล้วตามคำเรียกร้องนะคะ ขอโทษด้วยคะ พอดีลืมนึกไป ว่าตัวเองได้รายงานไปแล้วแต่มันอยู่อีกฉบับนะ