นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่สำนักวิปัสสนาธรรมโชติ ต้นน้ำอ่างศรีตรัง

Ico48

ต้องขออภัยลืม Link รูปสุดท้าย เพิ่งกลับเข้ามาตรวจทานอีกครั้ง ว่าทำไมไม่ครบองค์ประกอบ