นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สถิติการบันทึก ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน

Ico48
แสดงว่าช่วงวันศุกร์คนส่วนพอจะมีเวลานั่งเขียนบันทึก ไม่ทราบว่าอภิปรายผลถูกหรือเปล่าคุณครูครับ