นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อมูลที่รัก : เพราะเธอ คือ งานของฉัน

Ico48
NP (Recent Activities)
05 July 2008 18:19
#31859

ดีใจจังที่มีแนวร่วมผู้ที่เห็นความสำคัญของข้อมูล คิดเชิงบวกกับการรวบรวมข้อมูล และรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนครอบคลุม จริงอย่างแป๊ดว่า คนทำจะรู้ดีที่สุด และรวบรวมได้ถูกต้องครอบคลุมที่สุด รีบสร้างแนวร่วมเยอะๆเหมือนดาวกระจายไปทั่องค์กร

NP