นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อมูลที่รัก : เพราะเธอ คือ งานของฉัน

Ico48

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ ทั้ง อ.นงเยาว์ และ อ.นวลจิรา เพราะทั้ง 2 ท่าน ถือเป็นผู้มีพระคุณกับดิฉันเป็นอย่างมาก  ท่านแรก เป็นผู้บริหารในสายงานตรง ส่วนท่านหลัง เป็นอดีตผู้บริหารในสายงาน  อยากเรียนว่า ที่แป๊ด ได้มีการพัฒนางานมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับการสอน และแนะนำ จาก อาจารย์ทั้ง 2 ค่ะ  สิ่งหนึ่งที่ได้มาอย่างเต็ม ๆ คือ ความละเอียดรอบคอบ และความไม่ท้อถอยในงาน อย่าปฏิเสธงาน สิ่งไหนที่ทำไม่ได้ อ.ทั้ง 2 ท่าน จะคอยแนะนำ หรือชี้ทางสว่างให้เสมอ ๆ ค่ะ

ขอบพระคุณอีกครั้งค่