นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำนายทะเบียนรถ

Ico48
อีเรียม [IP: 61.7.182.228]
10 กรกฎาคม 2551 19:04
#32132

น่าจะใกล้เคียงนะ แต่กว้างไปหน่อยอะ

เนื้อหาเต็ม: ทำนายทะเบียนรถ