นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศัพท์คอมพิวเตอร์ที่มักเขียนผิดและเข้าใจผิดกันบ่อยครั้ง

Ico48
tump [IP: 172.27.154.3]
30 พฤศจิกายน 2550 20:23
#3236
โห เพิ่งรู้ที่ผ่านมาผิดมากมายเลย ต้องปรับปรุงๆการเขียนใหม่แว้ว