นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผ้าซับเหงื่อกับกางเกงใน

Ico48
ครับ เหมือนที่เค้าว่า แมวไม่ว่าจะสีอะไรรึว่าลักษณะเป็นอย่างไร ขอให้จับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมว