นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผ้าซับเหงื่อกับกางเกงใน

Ico48

ค่ะ...คะ..อาจารย์..สุดขำจิงๆๆค่ะ..และก็เห็นด้วย
นะค่ะว่าของใช้บางอย่างไม่จำเป็นต้องแพง
ขอให้มันตอบสนองกะความต้องการของตนเอง
มันก็โอเซแล้ว....และเรื่องที่อาจารย์เขียนมัน
เป็นไรที่แบบว่า..ขำ..ลับ..ฉบับฮ่าเลยค่ะ...