นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผ้าซับเหงื่อกับกางเกงใน

Ico48

อิ...อิ....

ผ้าซับเหงื่อกับกางเกงลิง

พริกขี้หนู..กับหมูแฮม..