นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู

Ico48

มาร่วมแสดงความยินดีกับ"ลูกของคุณแม่"และ"ลูกสงขลานครินทร์"ท่านนี้  รวมทั้งคณะทรัพย์  ที่มีส่วนร่วมสร้างคนดีให้กับสังคม

        ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี