นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิษย์เก่าสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกลูกกตัญญู

Ico48
  • ขอบคุณค่ะอาจารย์
  • เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์ม.อ. ให้สอดคล้องนโยบายบ่มเพาะนักศึกษาคนดี
  • ในม.อ.เรามีนักศึกษาเก่งมากมาย
  • ในเชิงวิชาการเราไม่น้อยหน้าสถาบันอื่น ๆ เลย
  •  ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่นกันนะคะ