นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม)

Ico48
  • P   พี่อี๊ดขา  อยากให้พี่อี๊ดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาทุกปี
  • เพราะหากบุคลากรไม่พัฒนาตัวเอง  ต่อให้นำระบบอะไร  มาจับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
  • หนูเห็นด้วยกับทุกระบบประเมินคุณภาพ 5 ส  QA ฯลฯ
  • สำคัญนะพี่อี๊ด  อย่าลืมบอกน้องด้วยนะคะ