นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการพัฒนางานกองกิจ(เพิ่มเติม)

Ico48
  • ได้แจ้งให้ทราบแล้วทาง blog ว่ากองฯมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองฯไปแล้วเมือต้นเดือนพย 50 .ชึ่งจะมีโครงการสัมนาเจ้าหน้าที่กองฯ ในเรื่องการให้บริการ และจัดอบรมการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงาน คะ ชึ่งได้จัดไปแล้ว ยกเว้นโครงการสัมมนาชึ่งกำหนดจัดเดือน  28-29มีค.51คะ สำหรับโครงการอื่นๆไม่มีเจ้าคะ เพราะมหาวิทยาลัยไม่ให้งบประมาณ เจ้าคะ