นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Moodlerooms รองรับได้ ล้าน users พร้อมกัน ?

Ico48

อรุณสวัสดีครับท่านอาจารย์ panyarak

ติดต่อขอทดสอบไปที่ Sun หรือยังล่ะครับ จะได้ดูว่าเป็นทาง(ที่เราจะ)เลือกแทน Adobe หรือไม่ เพราะน่าจะเข้าได้กับ Moodle ที่ชุมชน ม.อ. ใช้กันอยู่

(^_^)

สงกรานต์