นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สภาพน้ำท่วมในบริเวณ มอ.หาดใหญ่

Ico48
ประเทศเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาก การแก้ไขปัญหาแก้ที่ปลายเหตุ หรือจะมองที่ผลอย่างเดียวไม่ได้มองที่เหตุเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด