นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 14 สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต

Ico48
beer [IP: 118.173.52.253]
11 ธันวาคม 2551 10:00
#39022

เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคน ควรระลึกไว้ในจิตใจ

เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น

แล้วชีวิตเราจะเป็นสุขมากยิ่งขึ้น เบียร์ 087-8036697