นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สภาพน้ำท่วมในบริเวณ มอ.หาดใหญ่

Ico48
สุรินทร์ NR10 [IP: 58.11.71.97]
17 ธันวาคม 2551 16:57
#39222
เข้ามาดูบ้านเก่าครับ