นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชุม: ภาระงานที่หนักหนานัก

Ico48

สวัสดีค่ะอาจารย์ เห็นภาระงานของอาจารย์แล้วอึ้งค่ะ แต่ก็ชื่นชมในความตั้งใจ ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ค่ะ

 โลกนี้คงกลมจริงๆ เพราะหนูเคยสอนลูกชายของอาจารย์ตอนที่ยังอยู่วิทยาเขตภูเก็ต แม้จะผ่านไปหลายปีแล้ว ก็ยังระลึกถึงลูกศิษย์รุ่นแรกคนนี้เสมอค่ะ