นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชุม: ภาระงานที่หนักหนานัก

Ico48

ขอบคุณ คุณ Cutie Garn ที่ให้ความเห็นและสอนลูกชายผมครับ ผมยังมีความประทับใจกับ อ.ท่านหนึ่งที่ภูเก็ตอยู่เลยว่าครั้งหนึ่งเคยพาผมและ อ.สุธรรม จาก psu lodge ไปส่งสนามบินได้ทันเวลา เนื่องจากเรียก taxi ไม่ได้ (taxi ที่นัดไว้ไม่มา)

คุณ JOJO ครับ จับคนช้า 5 นาย ผมก็โดนตลอดซิครับ แต่ไม่แน่นะ ผมต้องใช้เทคนิคเข้าประชุมก่อนแล้วค่อยแว้บออกมา 55