นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใจ กาย และการป่ายปีนเขา...ลูกนั้น

Ico48

เราต่างมียอดเขาในใจ ที่ใฝ่และัฝันจะไปให้ถึง...สักวัน

เรากำลังปีนไปใหน...ปีนไปเพื่ออะไร...หรือเพื่อใคร (กันนะ)

@......ทุกคนต่างก็มีธงอยู่ในใจแล้วที่จะทำตามที่ใจฝัน    แต่จะสมหวังหรือไม่ ก็ควรเตรียมใจไว้บ้าง.......@