นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชุม: ภาระงานที่หนักหนานัก

Ico48

อาจาย์เก่งจังเลยคะขนาดมีงานมากขนาดนั้น ยังยอมเสียสละเวลาซึ่งเป็นเวลาส่วนตัว มาเขียน share.psuอีก

ทำไม่อาจารย์ไม่ขอเลขาส่วนตั้ว ส่วนตัว สักคนละคะ..อิอิ