นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พ่อแกะหลงทาง

Ico48

หวัดดีค่ะอาจารย์

สายฝนอ่านแล้วชอบมากเลยค่ะที่อาจารย์บอกว่าใหถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองนั้น ดีมากค่ะถ้าทุกทำได้

แต่บางครั้งคนที่เป็นเป็นกิจลักษณะนั้น บางครั้งก็เกิดน้อยในบ้างเหมือนกันค่ะ

เห็นบางคนถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่หนึ่ง ยังได้ 2 ขั้นเลยคะ

หรือไม่ก็กลุ่มพนักงานเงินรายได้ คนที่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่หนึ่ง ยังได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนคนที่ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งเลยคะ (เพราะถือประโยชน์ส่วนรวมแล้วเพื่อนแกร้งเอ้า แกร้งเอา) คะ...ฮิฮิ (ทำไงดี)

ส่วนในเรื่องของระบบการประเมิน (Performance appraisal) นั้น ของเราก็ใช้ระบบ (TOR)

สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 4 เป็นข้อมูลทั่วไป และการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

 

ตอนที่ 1-4 ก็ทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกับหัวหน้างานเอาไว้ ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน ว่าทำได้ตามที่ได้ตกลงกันหรือเปล่า ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องชี้แจ้งว่าเพราะอะไร (80%)

 

ตอนที่ 5 ของการประเมินก็เป็นพฤติกรรมของบุคคลเป็นการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ(Core Competency) เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (20%)

สายฝนเห็นตอนที่ 5 นั้น ก็ช่วยให้คนหลายคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี แต่กลับกลายมาเป็นคนดีได้ด้วยคะ...ฮิฮิ แปลกจริงหนอ

 

ก็เพราะว่าพวกเค้าต้องการความอยู่รอดใช้ไหมค่ะ...ฮิฮิ

 

 

เนื้อหาเต็ม: พ่อแกะหลงทาง