นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พ่อแกะหลงทาง

Ico48
สวัสดีค่ะ...ตามมาอ่านค่ะ...แสดงตนก่อนเดี๋ยวมาให้ความเห็นอีกที...น่าสนใจ...
เนื้อหาเต็ม: พ่อแกะหลงทาง