นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานบ้านริมควนประจำเดือนมีนาคม 2552

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
16 มีนาคม 2552 13:08
#42383

เมื่อไหร่หละ ทุกวันเหรอ