นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พ่อแกะหลงทาง

Ico48

วัฒนธรรมองค์กรเป็นนามธรรมที่มีตัวตนอยู่จริง เราสามารถเห็นมันได้ทุกที่ที่มีคนอยู่

 

"การท้าทาย"  เป็นฉากแรกของการก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลง แต่ก็อีกนั่นแหละครับ ก็ไม่แน่เสมอไป ว่า การท้าทายที่ว่า จะถูกแปลงเป็น "ความท้่าทาย" หรือไม่

แค่อยากเอาใจช่วย 

เนื้อหาเต็ม: พ่อแกะหลงทาง