นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พ่อแกะหลงทาง

Ico48
ระบบการอบรมก็เป็นไปตามธรรมชาติ ผมตั้งระบบการอบรมนี้ว่า ระบบ “ปล่อยให้ลูกตะเข้ว่ายน้ำ
ภาษา....HRD เรียกว่า...learning by doing ค่ะ
เนื้อหาเต็ม: พ่อแกะหลงทาง