นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พ่อแกะหลงทาง

Ico48
  • มหาวิทยาลัยบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี
  • แล้วบุคลากร........จะบ่มอะไรดี? ....เอ่ย
เนื้อหาเต็ม: พ่อแกะหลงทาง