นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พ่อแกะหลงทาง

Ico48
  • เท่าที่พบวัฒนธรรมคน มอ.พบว่ายังมีมากที่เห็นประโยนช์ส่วนตัวเป็นที่หนึ่ง  แต่จะมุ่งเน้นสอนคนอื่นเห็นประโยนช์ส่วนตัวเป็นที่สอง
  • แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีหนอกับปัญหานี้นะ

       

เนื้อหาเต็ม: พ่อแกะหลงทาง