นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Microsoft Word ทำงานช้ามากๆ

Ico48

สำหรับบุคลากรโหลด office 2003 version เต็มได้ที่ https://www.sw.psu.ac.th ครับ ของเค้าดีจริง

เนื้อหาเต็ม: Microsoft Word ทำงานช้ามากๆ