นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานสไตล์คนไทย ในสายตาต่างชาติ....

Ico48

เลือก Work Smart Patiently and Continuously

ขอบคุณครับ สำหรับบันทึกดี ๆ มีเพนกวินวิ่งตาม mouse pointer ด้วย

(^_^)

สงกรานต์