นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009

Ico48
onimusha28 [IP: 58.8.110.183]
17 July 2009 14:12
#46337

รายละเอียดและข้อแตกต่างของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัด 2009 รวมทั้งการดูแลรักษา

http://www.ziddu.com/download/5643294/FluPandemic_A5_Thai.pdf.html