นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประทับใจชาวเขตการศึกษาสุราษฏร์กับการเริ่มใช้ Share.psu.ac.th

Ico48

ยินดีมากค่ะ ที่ทีมงานจากหาดใหญ่  นำโดยท่านรองวรัญ  ที่ได้กรุณาสละเวลาเดินทางมา สฎ. เพื่อแนะนำให้เราได้รู้จัก "ชานชาลา" นี้