นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552

Ico48
  • P ใช่แล้วจ๊ะ น้องเฟก มันเหมือนและคล้ายของเดิมหละ
  • แต่เข้มข้นกว่าเดิมนะ
  • และเป็นหน้าที่เรา ๆ ท่าน ๆ ต้องช่วยกันนะ
  • มิฉะนั้นก็ไม่บรรลุเป้าหมาย