นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552

Ico48

สวัสดีค่ะพี่อัมพร

คุณลักษณะ 9 ประการ ถ้าใครทำได้จะดีมากค่ะ และต่อไปในอนาคตเค้าคนนั้น จะเป็นคนที่พร้อมที่สุด และจะเป็นคนที่รับทุกสถานการณ์ได้