นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552

Ico48
  • ใช่แล้วจ๊ะน้องสายฝนP สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงมาก
  • เราต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมค่ะ