นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งที่ควรระลึกถึงเมื่อเขียนบล็อก...Care to Share และ Share with Care

Ico48

เรียนแล้วรู้สึกดีมาก ๆ ชอบมาก ๆ ขอบคุณค่ะพี่โอ๋