นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การพัฒนานักศึกษาปี2552

Ico48

สวัสดีค่ะพี่อัมพร

แล้วเค้ามีแผนแยกประเภทของนักศึกษามั้ยค่ะ หรือว่าจะใช้กับทุกคน เช่นว่า

1. เลือกคนที่สนใจ หรือพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคน

2. ดูจากความสามารถแต่ละด้านของนักศึกษา แต่ละคน