นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 DSC07760.JPG

Ico48
บ้านกล้วยไม้ [IP: 203.113.118.7]
22 กรกฎาคม 2552 14:48
#46504
กุหลาบปลายเปิด
เนื้อหาเต็ม: DSC07760.JPG