นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009

Ico48

สวัสดีค่ะพี่

หวัด 2009 นี้ ถ้าหากโรงเรียนปิดหลายๆ วันทำให้เด็กที่เรียนอยู่ชั้น ป.6 ม.6 หรือ ม.6 ที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อจะเสียมั้ยค่ะพี่