นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48
  • นั่นแหละน้องสายฝนได้ประสบการณ์เต็ม ๆ เลย
  • เท่าที่พี่ทราบตอนนี้ม.หาดใหญ่ ได้ทำสหกิจศึกษาแล้วด้วย  คงต่อยอดมาจากอำนวยวิทย์พาณิชยการนี่เอง