นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เป็นห่วงนักศึกษา : ไข้หวัด 2009

Ico48
  • โรงเรียนปิดเด็กอาจจะเสียการเรียนไปบ้างค่ะ
  • แต่พี่คิดว่าหากโรงเรียนไหนมีนักเรียนป่วยมากคงต้องปิดจะดีกว่า เป็นการตัดตอนการป่วยของเด็กดีกว่าให้มาโรงเรียน เด็กเขาจะเล่นกัน ทำให้ไข้ติดต่อมากขึ้น
  • ในส่วนนักศึกษาที่ ม.อ. พักในหอพักที่ป่วยลง เราก็จะให้นักศึกษากลับบ้าน หรือแยกให้เขาพักค่ะ