นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48

สวัสดีค่ะพี่

ถ้ามหาวิทยาลัยต่างๆ นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ ต่อไปนักศึกษาก็ต้องเก่งกันทุกคน การแข่งขันด้านตลาดแรงงานก็สูงขึ้น แล้วไม่ทำให้นักศึกษาลำบากใจหรือค่ะพี่ ว่าเค้าต้องมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นถึงจะเข้าทำงานได้ เพราะว่าทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว