นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48
พี่อัมพร [IP: 192.168.100.112]
27 กรกฎาคม 2552 15:36
#46660
  • ใช่แล้วค่ะ นักศึกษาที่มีความสามารถเหนือกว่าคนอื่น ถึงจะมีงานทำ เช่นต้องเก่งด้านภาษา ไอ-ที หรือมีประสบการณ์ทำงานเหมือนจริง
  • เพราะต่อไปนี้หลักสูตรการเรียนการสอนคงต้องเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าการเรียนแต่ทฤษฎีนะ