นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48
พี่อัมพร [IP: 192.168.100.112]
27 กรกฎาคม 2552 15:42
#46661
  • ขอบคุณนะน้องตาล ที่นำการเรียนการสอนของฝรั่งเศสมาเล่าสู่กันฟัง เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับนำมาเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้