นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48

เรียนที่ "หาดใหญ่วิทยาลัยไ ม.3 ค่ะพี่ เป็นเด็กผู้ชายน่ารักมาก เป็นเด็กหัวดี ฉลาด แต่ไม่ตั้งใจเรียน