นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น คงไม่จำกัดเวลาเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น

นี่อาจเป็นแนวคิดใหม่ของอุดมศึกษาไทย

เรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง ไปใช้ให้ได้ผล และค่าตอบแทนก็ได้ตามผลงาน มากกว่าตามวุฒิการศึกษา