นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มิติใหม่การเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา

Ico48
  •  ใช่แล้วค่ะ P เห็นด้วยอย่างมาก การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้จำกัดเรียนในสถาบันการศึกษา
  • สหกิจศึกษาเป็นแนวคิดใหม่ของการอุดมศึกษาไทยที่เน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริงค่ะ
  • ซึ่งขณะนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยนำไปประยุกต์ใช้จริง จุฬา เกษตรศาสตร์ ฯลฯ
  • เท่าที่ทราบในม.อ.หาดใหญ่  มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ